*

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ СЕ ПРОВЕДЕ В КРАЙОВА

|

Представители в сферата на здравеопазването от областния град Враца взеха участие в съвместна работна среща по Проект „Координиране и подкрепа за модернизацията на обществените здравни услуги в трансграничния регион Долж-Враца“. Партньори по проекта са Окръжен съвет - Долж, Община Козлодуй, Окръжна болница за клинична спешна медицинска помощ - Крайова и Областна администрация-Враца. Срещата се проведе в град Крайова, Република Румъния, по инициатива на председателя на Окръжен съвет – Долж Йон Приотяса. В рамките на посещението бяха обсъдени постигнатите резултати и определени нови цели на бъдещото сътрудничество.

Йон Приотяса приветства партньорите по трансграничния проект и изказа задоволство от постигнатите резултати.

„Нашият съвместен проект е към своя край и днес искам да благодаря на нашите партньори от България, с които постигнахме изключително важни цели, а именно - съвместните ни усилия подобриха ефективността и кооперативния капацитет на институциите, свързани с общественото здравеопазване в региона Долж-Враца, създадоха съвременни условия за работа на медицинските специалисти и за лечение на пациентите“, акцентира при откриването на срещата председателят на Окръжен съвет – Долж. Той поясни, че в рамките на проекта е оборудвана операционна зала в Клиниката по кардиология и сърдечно-съдова хирургия в Окръжна болница за клинична спешна медицинска помощ - Крайова и е извършен ремонт на Общинската болница „Св. Иван Рилски“ в град Козлодуй. С цел повишаване на качеството на безплатно обществено здравеопазване, предлагано в област Враца, за Многопрофилната болница за активно медицинско лечение „Иван Рилски“ – Козлодуй е закупено оборудване в отделенията по Акушерство и гинекология, Хирургия, Неврология, Анестезиология, за Медицинската диагностична лаборатория и за Центъра за физическо възстановяване. Общата стойност на проекта е 1 483 009 евро, като повече от 700 000 евро са инвестирани в болничното заведение на община Козлодуй.

Като дейности по проекта, група от експерти от МБАЛ „Св. Иван Рилски”, под ръководството на Окръжна болница по спешна помощ - Крайова, е изготвила анализ на текущото състояние на обществените здравни услуги в Долж и Враца, който обхваща националните здравни системи, правната рамка, която управлява достъпа до лечение и нуждата от здравеопазване в граничните области.

В проведената среща, в работната група от област Враца взеха участие директорът на ЦСМП – Враца д-р Галина Лещарска, директорът на филиала „Проф. Д-р Иван Митев“ към МУ – София доц. д-р Павлинка Добрилова, на РЗИ – Враца д-р Кети Ценова, директорът на Областния съвет на БЧК Гергана Михалчева, Светозар Симеонов, директор на РЗОК – Враца, специалисти в сферата на кардиологията и хирургията от МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца, лекари от Комплексен онкологичен център – Враца и СБАЛПФЗ – Враца, управителят на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, както и експерти от Община Козлодуй. Те се срещнаха със своите колеги от румънска страна и изразиха становище, че достъпът на пациентите до усъвършенствани методи за лечение на сърдечно-съдови заболявания, създаването на нови центрове за диагностика и лечение, а именно по инвазивна кардиология, както и подобряването на качеството на медицинската дейност са сред основните фактори за добро медицинско обслужване на пациентите в болничните заведения в трансграничния регион.

В края на работната среща, представителите на двете страни постигнаха съгласие за бъдещи цели на сътрудничество в областта на здравеопазването, в рамките на компетенциите на институциите, които представляват.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez