*

ОБУЧЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”

|

В обучителния център на Регионална библиотека „Гео Милев”  – гр. Монтана бяха проведени две обучения, финансирани от Фондация „Глобални библиотеки – България”, които се организират в изпълнение на дейност за развитие капацитета в обучителните центрове за допълнителна квалификация на библиотечните служители.

            Първото обучение бе на тема: „Информационни и комуникационни технологии - новости”, с обучител г-жа Даниела Маринова, което се проведе на 28, 29 и 30 март 2017 г. Второто обучение на тема: „Комплектуване, регистрация и управление на библиотечния фонд”, се проведе на 3, 4 и 5 април 2017 г. , с обучител г-жа Мариана Коларска.

            Сред обучаващите се присъстваха не само служители от Регионална библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана, но и от работещи в целеви читалищни библиотеки от регион Монтана. По време на двете тридневни обучения, бяха обучени общо 28 специалисти. 

            Целта на Фондация „Глобални библиотеки – България” е да подкрепи дейностите на обучителните центрове за утвърждаване провеждане на обучения за библиотечните специалисти, съобразно техните нужди и развитие на центровете като неформални средища за обучение на гражданите и изграждане на партньорства с други сродни организации и институции.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez